Swordsman and Enchantress (1978) Yuen Chor

Swordsman and Enchantress (1978)
aka Xiao shi yi lang

Genre: Action | Adventure | Mystery | Kung Fu
Country: Hong Kong | Director: Yuen Chor
Language: Mandarin | Subtitles: English (Optional, embedded in Mkv file)
Aspect ratio: Cinemascope 2.35:1 | Length: 86mn
HDWebrip H264 Mkv – 1920×816 – 25fps – 4.34gb
https://www.imdb.com/title/tt0078352/

(more…)

2022-08-14T09:00:26+00:00August 14, 2022|Categories: Action, Adventure, Kung Fu, Shaw Brothers|Tags: , , , , , |0 Comments

Duel for Gold (1971) Yuen Chor

Duel for Gold (1971)
aka Huo bing

Genre: Action | Kung Fu
Country: Hong Kong | Director: Yuen Chor
Language: Mandarin or English (2 separate audio tracks)
Subtitles: English (Optional, embedded in Mkv file)
Aspect ratio: Cinemascope 2.35:1 | Length: 93mn
Dvdrip H264 Mkv – 1024×440 – 29.970fps – 1.82gb
https://www.imdb.com/title/tt0067024/

(more…)

2022-08-09T06:55:46+00:00August 9, 2022|Categories: Action, Kung Fu, Shaw Brothers|Tags: , , , , |0 Comments

Full Moon Scimitar (1979) Yuen Chor

 Full Moon Scimitar (1979)
aka Yuan yue wan dao

Genre: Action | Fantasy | Kung Fu
Country: Hong Kong | Director: Yuen Chor
Language: Cantonese | Subtitles: English (Optional, embedded in Mkv file)
Aspect ratio: Cinemascope 2.35:1 | Length: 94mn
HDWebrip H264 Mkv – 1920×816 – 25fps – 3.57gb
http://www.imdb.com/title/tt0079183/

(more…)

2022-04-20T07:15:19+00:00April 20, 2022|Categories: Action, Fantasy, Kung Fu, Shaw Brothers|Tags: , , , , , |1 Comment

Perils of the Sentimental Swordsman (1982) Yuen Chor

Perils of the Sentimental Swordsman (1982)
aka Chu Liu Xiang zhi You ling shan zhuang
Genre: Action | Adventure | Mystery | Kung Fu
Country: Hong Kong | Director: Yuen Chor
Language: Mandarin | Subtitles: English (Optional, embedded in Mkv file)
Aspect ratio: Cinemascope 2.35:1 | Length: 87mn
Bdrip H264 Mkv – 1920×816 – 25fps – 4.42gb
https://www.imdb.com/title/tt0083735/

(more…)

2022-04-04T06:22:16+00:00April 4, 2022|Categories: Action, Adventure, Kung Fu, Shaw Brothers|Tags: , , , , , |1 Comment

Return of the Sentimental Swordsman (1981) Yuen Chor

Return of the Sentimental Swordsman (1981)
aka Mo jian xia qing
Genre: Action | Drama | Kung Fu
Country: Hong Kong | Director: Yuen Chor
Language: Mandarin or English (2 separate audio tracks)
Subtitles: English (Optional, embedded in Mkv file)
Aspect ratio: Cinemascope 2.35:1 | Length: 101mn
HDWebdrip H264 Mp4 – 1916×808 – 25fps – 3.35gb
https://www.imdb.com/title/tt0081168/

(more…)

2022-04-01T06:49:30+00:00April 1, 2022|Categories: Action, Kung Fu, Shaw Brothers|Tags: , , , , , |0 Comments

The Sentimental Swordsman (1977) Yuen Chor

The Sentimental Swordsman (1977)
aka Duo qing jian ke wu qing jian
Genre: Action | Drama | Kung Fu
Country: Hong Kong | Director: Yuen Chor
Language: Mandarin | Subtitles: English (.srt file)
Aspect ratio: Cinemascope 2.35:1 | Length: 101mn
Bdrip H264 Mp4 – 1918×814 – 23.976fps – 1.93gb
https://www.imdb.com/title/tt0076827/

(more…)

2022-04-01T06:36:49+00:00April 1, 2022|Categories: Action, Kung Fu, Shaw Brothers|Tags: , , , , |0 Comments

Heroes Shed No Tears (1980) Yuen Chor

Heroes Shed No Tears (1980)
aka Ying xiong wu lei
Genre: Action | Drama | Kung Fu
Country: Hong Kong | Director: Yuen Chor
Language: Mandarin | Subtitles: English (.srt file)
Aspect ratio: Cinemascope 2.35:1 | Length: 111mn
Bdrip H264 Mp4 – 1920×816 – 24fps – 2.12gb
http://www.imdb.com/title/tt0202697/

(more…)

2022-03-19T08:24:12+00:00March 19, 2022|Categories: Action, Kung Fu, Shaw Brothers|Tags: , , , , |0 Comments

Duel of the Century (1981) Yuen Chor

Duel of the Century (1981)
aka Liu Xiao Feng zhi jue zhan qian hou
Genre: Action | Mystery | Kung Fu
Country: Hong Kong | Director: Yuen Chor
Language: Mandarin | Subtitles: English (Optional, embedded in Mkv file)
Aspect ratio: Cinemascope 2.35:1 | Length: 94mn
HDWebrip H264 Mkv – 1920×816 – 25fps – 3.84gb
https://www.imdb.com/title/tt0082299/

(more…)

2021-05-06T06:55:42+00:00May 6, 2021|Categories: Action, Kung Fu, Shaw Brothers|Tags: , , , , |1 Comment

Pursuit of Vengeance (1977) Yuen Chor

Pursuit of Vengeance (1977)
aka Ming yue dao xue ye jian chou
Genre: Action | Drama | Kung Fu | Fantasy
Country: Hong Kong | Director: Yuen Chor
Language: Mandarin | Subtitles: English (Optional, embedded in Mkv file)
Aspect ratio: Cinemascope 2.35:1 | Length: 89mn
HDWebrip H264 Mkv – 1920×816 – 25fps – 3.01gb
https://www.imdb.com/title/tt0076392/

(more…)

2021-05-05T07:51:12+00:00May 5, 2021|Categories: Action, Fantasy, Kung Fu, Shaw Brothers|Tags: , , , , , |0 Comments

The Magic Blade (1976) Yuen Chor

The Magic Blade (1976)
aka Tien ya ming yue dao
Genre: Action | Kung Fu | Fantasy
Country: Hong Kong | Director: Yuen Chor
Language: Mandarin | Subtitles: English (Optional, embedded in mkv file)
Aspect ratio: Cinemascope 2.35:1 | Length: 96mn
Dvdrip H264 Mkv – 848×364 – 23.976fps – 1.51gb
http://www.imdb.com/title/tt0075329/

(more…)

2021-05-05T07:46:51+00:00May 5, 2021|Categories: Action, Fantasy, Kung Fu, Shaw Brothers|Tags: , , , , |0 Comments
Go to Top