Crazy Love (1993) Roman Cheung

Crazy Love (1993)
aka Sweet Peach
aka Mi tao cheng shu shi
Genre: Comedy | Erotic | CAT. III
Country: Hong kong | Director: Roman Cheung
Language: Cantonese or Mandarin (2 separate Audio Tracks)
Subtitles: English (Optional, embedded in mkv file)
Aspect ratio: Widescreen 1.85:1 | Length: 75mn
Bdrip H264 Mkv – 1920×1080 – 24fps – 3.01gb
http://www.imdb.com/title/tt0107565/

(more…)

2023-09-07T07:29:16+00:00September 7, 2023|Categories: CAT. III, Comedy, Erotic|Tags: , , , , , |0 Comments

The Underground Banker (1994) Bosco Lam

The Underground Banker (1994)
aka Xiang Gang qi an: Xi xue gui li wang
Genre: Crime | Horror | Thriller | CAT. III
Country: Hong Kong | Director: Bosco Lam
Language: Cantonese | Subtitles: English & Chinese (Hardcoded)
Aspect ratio: Widescreen 1.85:1 | Length: 92mn
Dvdrip H264 Mkv – 1024×586 – 29.970fps – 1.68gb
https://www.imdb.com/title/tt0111764/

(more…)

2023-09-02T11:01:49+00:00September 2, 2023|Categories: CAT. III, Horror, Thriller|Tags: , , , , |0 Comments

Caged Beauties (1992) Yuen Ching Li

Caged Beauties (1992)
aka Qian huo mei gui
Genre: Women In Prison | CAT. III
Country: Hong Kong | Director: Yuen Ching Li
Language: Cantonese | Subtitles: English & Chinese (Hardcoded)
Aspect ratio: Widescreen 1.85:1 | Length: 91mn
Dvdrip H264 Mkv – 1280×720 – 29.970fps – 1.76gb
https://www.imdb.com/title/tt0122010/

(more…)

2023-08-11T07:37:35+00:00August 11, 2023|Categories: CAT. III, Exploitation, Women In Prison|Tags: , , , , |0 Comments

The Carnal Sutra Mat (1987) Fan Ho

The Carnal Sutra Mat (1987)
aka Fu shi feng qing hui
Genre: Drama | Erotic | CAT. III
Country: Hong Kong | Director: Fan Ho
Language: Cantonese | Subtitles: English (Optional, embedded in Mkv file)
Aspect ratio: Widescreen 1.85:1 | Length: 92mn
Bdrip H264 Mkv – 1920×1080 – 24fps – 3.45gb
https://www.imdb.com/title/tt0345219/

(more…)

2023-08-11T07:19:15+00:00August 11, 2023|Categories: CAT. III, Erotic|Tags: , , , , , |0 Comments

Fatal Passion (1990) David Ho

Fatal Passion (1990)
aka Zhi ming de you huo
Genre: Drama | CAT. III
Country: Hong Kong | Director: David Ho
Language: Cantonese or Mandarin (2 separate audio tracks)
Subtitles: English & Chinese (Hardcoded)
Aspect ratio: Widescreen 1.85:1 | Length: 92mn
Ldrip H264 Mkv – 866×534 – 29.970fps – 1.22gb
https://www.imdb.com/title/tt0101010/

(more…)

2023-08-11T07:08:24+00:00August 11, 2023|Categories: CAT. III, Drama|Tags: , , , , |0 Comments

Erotic Ghost Story III (1992) Kai-Ming Lai

Erotic Ghost Story III (1992)
aka Liao zhai san ji zhi deng cao he shang
Genre: Erotic | Comedy | Fantasy | Horror | CAT. III
Country: Hong Kong | Director: Kai-Ming Lai
Language: Cantonese | Subtitles: English (Optional, embedded in Mkv file)
Aspect ratio: Widescreen 1.85:1 | Length: 92mn
Bdrip H264 Mkv – 1920×1080 – 24fps – 3.45gb
http://www.imdb.com/title/tt0104719/

(more…)

2023-08-07T06:43:44+00:00August 7, 2023|Categories: CAT. III, Comedy, Erotic, Fantasy|Tags: , , , , , |0 Comments

Erotic Ghost Story II (1991) Peter Ngor

Erotic Ghost Story II (1991)
aka Liao zhai yan tan xu ji zhi wu tong shen
Genre: Erotic | Comedy | Fantasy | Horror | CAT. III
Country: Hong Kong | Director: Peter Ngor
Language: Cantonese | Subtitles: English (Optional, embedded in Mkv file)
Aspect ratio: Widescreen 1.85:1 | Length: 97mn
Bdrip H264 Mkv – 1920×1080 – 24fps – 3.64gb
http://www.imdb.com/title/tt0102296/

(more…)

2023-08-06T07:45:20+00:00August 6, 2023|Categories: CAT. III, Comedy, Fantasy|Tags: , , , , , |1 Comment

Screwball ’94 (1994) Otto Chan

Screwball ’94 (1994)
aka Bu wen nu xue tang
Genre: Sex Comedy | Fantasy |Cat.III
Country: Hong Kong | Director: Otto Chan
Language: Cantonese or Mandarin (2 separate audio tracks)
Subtitles: English & Chinese (Hardcoded)
Aspect ratio: Widescreen 1.85:1 | Length: 92mn
Dvdrip H264 Mkv – 1024×592 – 29.970fps – 1.79gb
http://www.imdb.com/title/tt0109346/

(more…)

2023-08-03T06:59:17+00:00August 3, 2023|Categories: CAT. III, Erotic, Fantasy|Tags: , , , , |0 Comments

Ancient Chinese Whorehouse (1994) Kai-Ming Lai

Ancient Chinese Whorehouse (1994)
aka Qing lou shi er fang
Genre: Comedy | Erotic | CAT. III
Country: Hong Kong | Director: Kai-Ming Lai
Language: Cantonese or mandarin (2 separate audio tracks)
Subtitles: English & Chinese (Hardcoded)
Aspect ratio: Widescreen 1.85:1 | Length: 96mn
Dvdrip H264 Mkv – 1024×590 – 29.970fps – 1.81gb
https://www.imdb.com/title/tt0110927/

(more…)

2023-08-02T08:17:37+00:00August 2, 2023|Categories: CAT. III, Comedy, Erotic|Tags: , , , , |1 Comment

Erotic Journey (1993) Kuo-Hsiung Liu

Erotic Journey (1993)
aka Jin ji xing you xi

Genre: Adventure | Action | Erotic | CAT. III
Country: Hong Kong | Thailand | Director: Kuo-Hsiung Liu
Language: Mandarin | Subtitles: English & Chinese (Hardcoded)
Aspect ratio: Widescreen 1.85:1 | Length: 91mn
Ldrip H264 Mkv – 1024×594 – 23.976fps – 1.66gb
https://www.imdb.com/title/tt0106828/

(more…)

2023-07-27T09:18:42+00:00July 27, 2023|Categories: Action, Adventure, CAT. III, Erotic|Tags: , , , , |0 Comments
Go to Top